AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Praktijk Roozemond:

In Praktijk Roozemond kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van Praktijk Roozemond:

Praktijk Roozemond is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

voor psychodynamische therapie en coaching ;

voor administratieve doeleinden

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Alle medewerkers van Praktijk Roozemond hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. ​

Praktijk Roozemond is zich ervan bewust dat er sprake is van bijzondere persoonsgegevens, de inhoud van een dossier is gevoelig voor de betrokkene en vergt een grote mate van vertrouwelijkheid. Praktijk Roozemond zet zich in om deze gegevens vertrouwelijk te laten blijven en hebben hiervoor maatregelen genomen.