Psychodynamische therapie

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) helpt je bij het bewust worden van je communicatie. In communicatie ontstaan soms situaties die niet gewenst zijn. Bij veel gesprekken die mis gaan zijn emoties de oorzaak. Het gedragsmodel van de TA is een methode om deze situaties te analyseren. De TA gaat in grote lijnen uit van drie basishoudingen (Ego-posities) van waaruit we communiceren met anderen; de Ouder, de Volwassene en het Kind. 

De Ouder: Ik praat en handel zoals ik mijn ouders en andere opvoeders heb horen praten. Als je vanuit deze positie communiceert, praat je vanuit normen en waarden. De Ouder weet wat goed en slecht is en hoe het hoort. 

De Volwassene: Ik denk en reageer op basis van feiten en reële beslissingen, overwegingen of mogelijkheden. Vanuit onze Volwassene communiceren we vooral uit de ratio in het hier en nu. De Volwassene vertegenwoordigt de vaardigheden die iemand tot zijn beschikking heeft. De Volwassene verwerkt informatie, onderzoekt en geeft informatie.

Het Kind: Ik denk, voel en reageer zoals ik ook deed toen ik een kind was. Het kind komt naar voren als je je opstelt vanuit je gevoelsmatige en emotionele gedeelte. Het Kind vertegenwoordigt emoties, levensenergie, creativiteit, en kan ook afhankelijk of opstandig zijn. 

Het is belangrijk je te realiseren dat iedereen de drie posities in zich heeft. Je kunt zelf kiezen welke je aan het woord laat.

Wanneer je reageert vanuit de ouder of het kind, raakt de communicatie verstoord. Met een boodschap vanuit de volwassene vergroot je de kans dat de ander ook uit de volwassene zal reageren. Wanneer je vanuit gelijkwaardigheid reageert, blijft de communicatie zuiver.

Het leren herkennen van je eigen gedrag, onderzoeken vanuit welke Ego-positie jij reageert in een conflicten is een belangrijke stap naar het verbeteren van je interactie met anderen.

Meer lezen:

Rouwtherapie

Tijdens de therapie ga je op zoek naar deze oorzaak en doorloop je alle nodige stappen van de rouw. Je verlies krijgt een plek.

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) helpt je bij het bewust worden van je communicatie.

Delenwerk

Bij delenwerk verplaats je jezelf in deze eigen delen, waardoor je bewust wordt van je eigen handelen.

Systemisch werk

Systemisch werken is een manier om nieuwe inzichten te verkrijgen over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je systeem.

Lichaamswerk

Lichaamswerk is een doeltreffende, ervaringsgerichte methode voor persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om de balans te vinden tussen lichaam en geest.

Innerlijk kind werk

Innerlijk kind werk is een therapie die je terugvoert naar het ontstaan van je overtuigingen die je in je jongste jaren hebt aangenomen.

RET

Rationeel-emotieve therapie gaat ervan uit dat wat er gebeurd is in je verleden niet bepalend hoeft te zijn voor het heden.

Regressie

Alles wat je ooit hebt meegemaakt ligt in je onderbewuste opgeslagen. Regressietherapie maakt het mogelijk om terug te gaan in de tijd.

Neurolinguïstisch programmeren

NLP technieken helpen je bewust te worden van je denken en handelen. Je wordt steeds bewuster hoe jij jezelf soms tegenhoudt vanuit bepaalde gedachten.

Hypnotherapie

Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van hypnose. Niet te verwarren met toneelhypnose waarbij je geen invloed meer hebt op je eigen denken en handelen.

EDMR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing.